ZBRINJAVANJA AUTOMOBILSKIH GUMA


Prvo želim napomenuti da su automobilske,autobusne, kamionske i druge gume razvrstane u tzv.neopasni otpad no to nikako ne znači da gume kao takve možemo i smijemo odbacivati kud tko stigne a najgore varijante su bacanje starih guma u razno razne šumarke, vodotokove od potočića, potoka do rijeka te na koncu bacanje u more i jezera. 
Prema dobroj evropskoj praksi »zagađivač plaća«, zbrinjavanje raznih vrsta otpada pa tako proizvođači ili uvoznici guma moraju platiti zbrinjavanje starih,istrošenih i neupotrebljivih guma. Gume prikupljaju ovlašteni sakupljači koji imaju pravo na naknadu za to skupljanje. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za skupljanje i oporabu otpadnih guma ovlaštenom skupljaču i oporabitelju.
Oporaba otpadne gume je ponovni postupak obrade otpadne gume radi korištenja u materijalne ili energetske svrhe.
Godišnje se u Hrvatsku uveze 20-24 tisuće tona guma što se može kako kažu u Ministarstvu zaštite okoliša oporabiti upostojećim pogonima. Po nekim slobodnih procjenama 70 do 100 tisuća tona starih guma rasuto je po divljim odlagalištima otpada u prirodi i to kao što je već navedeno na vrlo atraktivnim mjestima,čega nisu pošteđeni ni biseri prirode kod nas, Nacionalni parkovi.
Dobro je da se sav otpad razvrstava (većinom deklarativno ali i to je bolje od potpune anarhije na tom planu), da postoje mjesta gdje ga se može „legalno“ i bez naknade odložiti jer na taj način smanjujemo zagađenja i uneređenje prirode i našeg okoliša. Trošak uređenje ovakvih prostora je po mojem laičkom sudu daleko manji nego što je kasnije prikupljanje po prirodi. Bez obzira što neki predmeti ne spadaju u OPASNI OTPAD oni se moraju nakon upotrebe zbrinuti i reciklirati na adekvatan način.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>