Vrijeme karnevala

Ma kako im bilo teško,gladovali, bili u neimaštini,ljudima nikada nije nedostajalo smisla za humor na svoj ili  češće na tuđi račun . E to je upravo ovo doba godine kada još nema “Pravih i ozbiljnih ” poslova vani u prirodi.
Svud oko nas su zbivanja koja zovemo Fašnik, Mesopust, Karneval i slično.
Suština je da se ljudi opuste,jer im je dozvoljeno i neće ih se zbog toga suditi za ono što u “normalnim” prilikama nije nikako dozvoljeno.

Isto  tako dozvoljeno je  da budu netko drugi,da kritiziraju vlast,svoje nadređene ,da im se izruguju i slično.
Kada završe dani karnevala trebalo bi se uozbiljiti i početi “ozbiljno raditi”.
Nažalost danas kao da ta pravila ne vrijejme pa ima onih koji vjećno “luduju” kao da je stalno karneval.Oni kao da toga nisu svijesni ili se samo prave da nisu.
Nasuprot ovim prvima koji su u manjini stoji velika večina onih drugih koji su pod stalnim stresom i ne usude niti zucnuti “.

Ako imate još malo tog zaigranog i dječjeg u sebi (a morali bi imati) OTKAČITE SE KOLIKO VAM SRCE ŽELI , LUDIRAJTE SE, prerušite se u bana, kralja,kraljevića ili premijera sadašnjeg , odnosno kojeg prošlog jer to vam je sada dozvoljeno (samo na određenim mjestima) i izbacite iz sebe sve ono nataloženo što niste smjeli (ili ste mislili da ne smijete) nikome reći.
Imate vremena samo do 21.veljače(utorak) ove godine kada taj period završava a do slijedeće godine  će biti dugo.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>