TKO JE TKO? da ih bolje upoznamo

 

Vrlo često se u svakodnevnom  životu susrećemo sa nizom pitanja ili nedoumica na koje ne znamo odgovore ili pak znamo samo približne odgovore.

Neka od tih pitanja su i razlikovanje djelokruga rada i značenja pojedinih struka.

Često se  i među medicinskim stručnjacima nalaze oni kojima nije baš sasvim jasno

tko je psihijatar,a tko neuropsihijatar?, tko  je neurolog , tko je  i što radi psiholog?

 

Da pojasnimo.

 

Psihologija ( psyche– znači duh ili duša,a  logos znanost- dakle znanost o duši) je nemedicinska  znanstvena disciplina “koja se bavi psihičkih fenomenima,osobinama u njihovim mnogostrukim i uzajamnim vezama s fizikalnim, fiziološkim i socijalnim uvjetima i učincima”(Z.Bujas)

Psiholog !

 Budući da je psiholog u ovom nizu jedini nemedicinski stručnjak počinjem sa njim

Psiholozi su  stručnjak koji ima završeni FILOZOFSKI FAKULTET  koji se bavi psihologijom kao nastavnik,istraživač ili pak u praksi primijenjuje psihologijske principe i stečena znanja.

Mnogi psiholozi rade  kao praktičari u odgoju i obrazovanju, klinički psiholozi u zdravstvu, psiholozi u privredi, zapošljavanju, pravosuđu, masovnim komunikacijama,ali i u gotovo svim društvenim djelatnostima gdje se želi poboljšati kvaliteta  življenja i međuljudske komunikacije.

Kod nas tek u novije vrijeme rade i kao terapeuti i mogu osnivati svoje ordinacije za pružanje psihološke pomoći,no kako nisu bazično medicinski educirani oni ne mogu propisivati lijekove i liječiti lijekovima.

 

Psihijatrija (psyche– duša  i iatreia što znaći liječenje duše ) je medicinska znanstvena disciplina koja se bavi prevencijom,otkrivanjem i liječenjem duševnih poremećaja i stanja,a pri tome se služi tzv.medicinskim modelom.Pri  tom liječenju se  koristi saznanjima drugih medicinskih i nemedicinskih struka (psihologija, sociologija, antropologija,zoologija itd.)

 

Psihijatar-

je liječnik koji je završio Medicinski fakultet.Nakon obaveznog liječničkog staža, položenog Državnog  stručnog ispita, završava  specijalizaciju  iz psihijatrije,te  na koncu polaže Specijalistički ispit  iz psihijatrije pred nadležnom komisijom.

On se bavi djelatnostima iz kruga psihijatrije ( prevencije =spriječavanje  nastajanja duševnih poremećaja i bolesti, liječenje i rehabilitacija onih koji su već oboljeli).

Pri svom radu se koristi najsuvremenijom medicinskom “tehnologijom”,sredstvima i načinima da se oboljelom što prije i što adekvatnije pomogne kako bi došlo do izlječenja ili pak do što manjih posljedica i “defekata” na psihičkom planu,te da se oboljela osoba što kvalitetnije uključi ponovno u društevu zajednicu.

 

Neurologija– je medicinska naučna disciplina koja se bavi prevencijom i liječenjem  živčanih bolesti

centralnog živčanog  sustava(CŽS) ili pak perifernig živčanom sustava.Ovdje se radi o anatomskim strukturama(živcima) koji su na bilo koji način oštećeni,a ne o psihičkom stanju pacijenta (neurotskim stanjima koje mi u žargonu nepravilno nazivamo  “živci” i živčanost).

 

Neurolog

je  liječnik,koji  je nakon završenog studija medicine i položenog Državnog stručnog ispita , završio specijalizaciju iz neurologije,te položio Specijalistički ispit iz neurologije  pred nadležnom komisijom.

 

 

 Neuropsihijatar

 

je naziv za” dvojnog” medicinskog stručnjaka (neurolog i psihijatar) koji su se u našoj zemlji specijalizirali do 1974.godine,kada je ta zajednička struka razdvojena na gore navedene-(psihijatriju i neurologiju).Dakle ta zajednička specijalizacija  ne obnavlja se već punih 38 godina.

 

 Naime u praksi se i inaće događalo da se jedna osoba uglavnom bavila samo  neurologijom a druga samo psihijatrijom.Budući da još ima liječnika koji su završili tu  specijelizaciju onda je taj naziv još uvijek (premda je praksa već preko 31 godinu drugačija) u upotrebi.

 

 

Dakle zaključimo: Psiholog, psihijatar, neurolog, neuropsihijatar su različite discipline od kojih svaki stručnjak ima djelokrug svojega rada no oni su u svom djelovanju za dobrobit pacijenta i bolesnika  često vezani na zajedničkom zadatku.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>