Teorija pakla !

 • Napomena ; ovo želim podijeliti sa čitateljima 

  Ovo je navodno istinit događaj i odgovor na testu iz Terme (Nauke o toplini) na FSB-
  u u Zagrebu. Odgovor jednog od studenata je bio toliko “dubok”, te je profesor odlučio podijeli ga sa svojim kolegama preko Interneta.

  Pitanje: “Je li pakao egzoterman (predaje toplinu) ili endoterman (apsorbira toplinu)?” Većina studenata je napisala svoje pretpostavke na osnovu Boyl-

  Marriottovog zakona (plinovi se hlade kad se šire i zagrijavaju kad se skupljaju) ili neku drugu varijantu…

  Jedan od studenata je napisao sljedeće:

  Prvo moramo znati volumen u kojem duše ulaze u pakao i izlaze iz njega.
  Smatram da odmah možemo pretpostaviti, da duša koja jednom uđe u pakao više ne izlazi.
  Znaci, broj duša se povećava. Da bi dobili ideju o tome koliko je u paklu duša, osvrnimo se na različite vjere koje danas postoje na svijetu.
  Većina tih vjera tvrdi, da onaj tko nije pripadnik baš te određene vjeroispovijesti ide u pakao. Dakle, zaključak je da će sve duše završiti u paklu.

  Ako tome dodamo odnos nataliteta i mortaliteta, možemo očekivati da broj duša eksponencijalno raste.
  Dakle, obratimo pažnju na odnos promjene zapremine pakla, jer prema
  Boylovom zakonu za zadržavanje istog tlaka i topline zapremina mora rasti proporcionalno s brojem pristiglih duša.

  To nam pruža 2 mogućnosti:
  1) Ako se zapremina pakla povećava manje od potrebnog prosječnog broja duša koje stignu u pakao, temperatura i tlak pakla 

  će toliko porasti da će pakao eksplodirati.
  2) Ako se pakao širi brže od prosjeka koji mu je potreban da primi sve duše, temperatura i tlak će toliko opasti da će se pakao smrznuti.
  Koja od mogućnosti je ispravna?
  Ako uzmemo u obzir izjavu, koju je prošli semestar kategorički iznijela Ivana s četvrte godine, a koja glasi:

 • “Prije će se pakao smrznuti nego što ću ja s tobom spavati”

 • i s obzirom na to da je sa mnom spavala jučer, mora biti ispravna teorija br. 2,

 • Dakle pakao je sigurno egzoterman i smrznuo se.


 • Zaključak ovog izlaganja je; 


 • Da ako je pakao smrznut, ne prima više duše i preostalo je samo nebo, što je dokaz postojanja Boga, a to objašnjava i zašto je Milica sinoć kada je bila sa dečkom su svojoj sobi  vikala iz svega glasa .


 • “Ah moj Bože, Ah moj Bože ,Ah moj Bože, Ah moj Bože, Ah moj Bože!”

   

  Ovaj student je jedini dobio 10 bodova. 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>