MOBING 1 – zlostavljanje na poslu

MOBING dolazi od engleskog glagola „to mob“ što znači nasrnuti na nekoga u masi ili pak bučno-glasno na nekoga nasrnuti (bez milosti) i imenice „mob“ što znači rulja,masa,gomila, no isto tako i ološ.Izraz „mobbish“ označuje grub,vulgaran, na prostački način.

Uvijek su postojali ljudi na poslu koji su zbog nečega ili nekoga na neki način zlostavljali u manjoj ili većoj mjeri pojedince ili pak skupine drugih ljudi.
Unatoč toj poznatoj činjenici MOBING se počinje proučavati tek osamdesetih godina prošlog stoljeća.
A o čemu se zapravo radi?
Po definiciji MOBING je specifični oblik ponašanja na radnom mjestu gdje jedna osoba ili cijela grupa osoba sustavno psihički i moralno zlostavlja drugu ili druge osobe te koristi takve metode i načine da ju ponižava,
ugrožava joj ugled, atakira na njezino ljudsko dostojanstvo postavlja pitanje njezine časti i vjerodostojnosti kao ljudskog bića.Krajnji cilj je smjenjivanje u pravilu na poslove nižeg ranga uz jasno „adekvatno“ nižu plaću pa sve do udaljavanja sa radnog mjesta(otkaz).
Zlostavljana-„mobingirana“ osoba u pravilu ima male ili nikakve mogućnosti da se brani i obrani pa ostaje bespomoćna,a
često puta bude i sama uvjerena da „nešto sa njom nije u redu“.
Ovo posebno dolazi do izražaja kada krug osoba koje vrše mobing nad jednom osobom iz dana u dan raste  i sve ih više vrši nasilje nad osobom na poslu.
Osobe koje vrše mobing se nazivaju
mobberima.
Sam
mobing može biti među radnicima (zaposlenicima) iste stručne spreme i radnog mjesta što je otprilike u 45%,( to je tzv.horinzotalni mobing) ali češće su moberi nadređeni,dakle osobe koje su u hijerarhiji poduzeća na višem mjestu (vertikalni mobing).

Tko su žrtve mobinga?
Ponajprije osobe koje su po bilo

čemu drugačije od drugih.Kada imaju neki tjelesni nedostatak imaju “šansu” da ih češće mobingiraju.To su zapravo najčešće žrtve mobinga.
Mobing je čest nad osobama drugačije seksualne orijentacije, druge „rijetke“ vjere, načina prehrane, oblačenja,samohrane majke i sl.

Mlađe osobe (novi radnici bez iskustva)  i starije pred kraj radnog vijeka se češće mobingiraju od drugih.
Tzv „zviždači“ osobe koje upozoravaju na nepravilnosti u radu tvrtke su najčešće isto žrtve mobinga pa i od osoba kojima njihovo“zviždanje“ ide na korist onih koji nad njima vrše mobing.
Ovdje treba spomenuti da su „zviždači“ zakonom zaštićeni za svoju rabotu no ipak ih okolina najčešće osuđuje kao „tužibabe“ ili im !”pronalazi” mane ili razloge zbog mkojih to čine..

Tko su osobe koje zlostavljaju –mobingiraju?
To su najčešće osobe visoko rangirane u poduzeću koje žele „pokazati“ svoju moć ili pak ju još i povećati.U pravilu

su to osobe  niskog samopouzdanja, smanjenog kapaciteta primanja i davanja ljubavi,nemaju dovoljno sposobnosti za davanje i primanje jer to nisu naučile tijekom svoj razvoja i života. Često te osobe nemaju vlastite kreativnosti pa „guše“ tuđu kreativnost.Takve osobe često mobingiraju da sami ne bi postali žrtve mobinga osobe „iznad“ sebe.Te osobe su vrlo često dvolične pa su prema suradnicima izrazito pristupačni, čak servilni a prema žrtvi bezobzirno surovi. 
Naki
svijesnovršemobing nad određenim osobama da bi ih prisilile da otiđu iz firme ne bi li na taj načinriješili višak zaposlenih ( te dokazali na taj način svoju učinkovotost i štednju) ili pak osigurali nekom “svojem” radno mjesto.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>