LJUDSKI RESURSI ( ljudski potencijali, HR odjeli (nazivi za ista zanimanja)

 

Do prije dvadeset možda i koju godinu manje ili pak više kod  nas nije bio poznat pojam LJUDSKI RESURSI i nije u firmama i ustanovama postojao odjel za LJUDSKE RESURSE.. Tada su postojale KADROVSKE SLUŽBE koje su brinule o primanju,opuštanju,planiranju i plaćama zaposlenika.

Odjel za LJUDSKE RESURSE jest danas  a u budućnosti će biti i više najvažniji odjel u nekoj firmi!!?? ( a kaj je sa osnovnom djelatnošću , proizvodnjom,uslugama i sl??)

Za razliku od kadrovske službe (koja je imala relativno lagan zadatak)

ovaj odjel mora brinuti;

1 .Planiranje poslova i traženje novih ljudskih resursa, regrutiranje potencijalnih kandidata za zapošljavanje

2.socijalizacija zaposlenika

3.selekcija prijavljenih kandidata

4. obuka  i razvoj zaposlenika

5. upravljanje učinkom i ponašanjem

6.motiviranje

7. poštivanje zakonskih propisa

8. Otpuštanje

 

Kako se razvija ili bolje rečeno agresivno prodire neo liberalni kapitalizam sa njim ide u sve veća “vojska“ razno raznih zanimanja i izraza koji žele jasno i glasno pokazati gdje se nalazi čovjek i koliko malo  zapravo čovjek , osoba, individua u današnjem svijetu znači.

 Prema RJEČNIKU HRVATSKOG JEZIKA, RESURS je:

sredstvo, mogućnosti,zalihe, rezerve, izvor, vrelo prirodnih bogatstava jedne zemlje,kraja,regije ili cijelog kontinenta.

 Ako je ovakvo značanje riječi resurs primjenjivo i na čovjeka a očito jest  kada se tako brzo i tako čvrsto udomačila u našem svakodnevnom životu onda po meni to znači da je ČOVJEK koji je do nedugo bio osoba sa imenom i prezimenom,sa svojim zvanjem i zanimanjem, sa svojom obitelji i prijateljima,omiljen (ili omražen)  u društvu  postao roba baš kao i svaka druga sirovina koju nalazimo oko sebe u manjoj ili većoj mjeri.Ako je tako onda nam je  jako dobro poznato da većina resursa ima ograničenu količinu kvantitativno i kvalitativno. Kada se  resursi na nekom mjestu iscrpe, kada se uništi sve drugo osim resursa, do tada atraktivno mjesto koje je mamilo mnoge odjednom postaje nezanimljivo,često puta mjesto za odlaganje svakojaka otpada.

E  dragi moji zbog toga mene  izraz LJUDSKI RESURSI užasavajer tamo negdje netko zaključi da je iz tog resursa iscijedio sve ,pa i zadnju  kapljicu jednostavno se toga rješava na naj opakiji način.Ta  osoba koja je postala resurs postaje SMETALO u svojoj firmi .Možda bi nekome negdje  mogla koristiti no tajnegdje drugdje nekim čarobnim kanalima zna da je RESURS završio svoj vijek  trajanja i ne pada mu na pamet da takav RESURS zaposli.

Događa se da mlade djevojke sa 30-35 godina na mnogim mjestima više ne mogu raditi JER VIŠE NISU DOVOLJNO ATRAKTIVNE.

Ljudi moji koja budala može čovjeka djeliti na atraktivnog i neatraktivnog.Došli smo do apsurda u kojem oni koji danas odlučuju što će biti sa po njima „istrošenim“ resursima već sutra postaju isto takav nepotreban ili suvišan subjekt.

Zaustavimo se  malo, ne treba vraćati povijest natrag no  društvo koje se ne izgrađuje na tekovinama svoje prošlosti nema budućnosti i kada tad samo sebe urušava ali dovodi i do samouništenja.

Ako ste  vi osoba koja brine o LJUDSKIM RESURSIMA gledajte u osobi pred sobom čovjeka koji samo želi biti sretan u svojem zanimanji, koristan firmi, društvu,obitelji i samo želi biti ČOVJEK, a „čovjek to zvuči gordo“  rekao je jednom Maksim Gorki ( kojem sam već jednom citirao)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>