HRANA

Sva živa biča za svoj rast i razvoj trebaju hranu.Na bilo koji način ona unose u sebe određene hranjive i gradbene materijale kako bi se razvijala, održala određen stupanj i na koncu kako bi bila sposobna za reprodukciju i nastavak svoje vrste.

Čovjek kao djelić te jedinstvene i nedjeljive  cjeline je od početka svojeg razvoja isto tako koristio hranu,ali već vrlo rano ljudi su spoznali da hranu mogu spremiti za neka druga vremena kada je neće biti u izobilju kao u nekim povoljnim vremenskim prilikama. Poznato je da i mnoge životinje postupaju isto tako te da se tijekom izobilja hrane brinu o zalihama za “teška ” vremena.

Kasnije je čovjek uvidio da neku hranu može proizvoditi i u većoj količini nego što je njemu potrebno pa ju je razmjenjivao za neke druge njemu potrebne stvari, naprave, odjevne predmete i slično. Kako bilo da bilo sva proizvedena hrana se iskoristila baš kao što ju životinje iskorištavaju a otpadni materijal se natrag vraćao tamo gdje je i uzet dakle u prirodu.

Dolaskom “modernih” vremena mnogi počinju shvaćati da je hrana osnovni strateški materijal od kojeg se može vrlo dobro živjeti,a potom da se može zaraditi puno više nego na nekim drugim poljima.Počinje se proizvoditi  za tržište ali se cijene formiraju tako da njihov proizvođača, najčešće posrednik ima enormnu zaradu,a kupac zbog visokih davanja ne može kupiti tu hranu koja mu je potrebna za život.Kako vrijeme prolazi sve je više proizvedene hrane,pa oni koji ju proizvedu ili njome trguju često radije unište cijele ljetine samo da bi održali cijenu na nekom nivou za koji samo oni znaju zašto je to tako.

Hrana se gomila i ogromna skladišta,a sve veći broj ljudi trpi direktnu glad ili su u velikoj mjeri pothranjeni.

Lobiji koji time rukovode su danas umreženi diljem svijeta i vlade pojedinih zemalja su nemoćne da na bilo koji način reguliraju proizvodnju i potrošnju.Smatra se da će trećina sve hrane na svijetu baca jer tamo gdje je proizvedena nema dovoljno kupaca. Naime ako i maju dovoljno novca za kupnju hrane stanovnici pojedinih zemalja ne mogu pojesti ono što im se nudi.Oni koji su gladni nemaju nikakvih sredstava da bi  kupili tu hranu.Oni koji svim tim dirigiraju jer upravljanje mi je suviše fina riječ ne mare i ako ne ostvare profit nema poklanjanja.

 Više od 900 milijuna ljudi u svijetu gladuje, a dvije milijarde su pothranjene.

Molim vas nemojte gomilati hranu koju ne možete pojesti,jer ona će propasti.Ako ju već imate u izobilju  dajte se potrudite da ju netko dobije bez ikakve naknade.Jednostavno da ne bude gladan.

Na taj čete način zaslužiti neko svoje vrednije mjesto kada se jednom preselite tamo gore među zvijezde,a kada se tamo nađemo biti ću ponosan jer ste me poslušali. Hvala !

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>