H2O Voda

Premda se naša planeta KUPA u VODI (barem tako izgleda iz svemira) na zemlji ima sve manje raspoložive vode po glavi stanovnika. Poznato nam je da sva količina H2O (dakle vode) nije upotrebljiva .Zapravo svega 2,5% ukupne mase vode je tzv.SLATKA VODA,no ni to nije sve.Preko 50% te vode se nalazi vezano u ledenjacima i u vječnom ledu na polovima,a jedan dio je čovjeku nedostupan jer je na nepristupačnom terenu.
 Svega trećina iskoristive vode teče u rijekama i miruje u jezerima. Vjeruje se da je raspoloživa voda na zemlji uglavnom jednaka (od postanka svijeta) a znamo da je broj stanovnika umnogostručen posljednjih dvije tisuće godina.Daljnja nepovoljna okolnost je što  u svim dijelovima zemlje voda nije jednoliko raspoređena.  Tako Azija u kojoj obitava 60% svjetskog stanovništva raspolaže sa svega 36% vode,a Južna Amerika gdje živi oko 6% stanovništva svijeta IMA 26% vode. Smatra se da će u skoroj budućnosti nastajati sporovi oko vode većih razmjera a mogući su i ratovi za dominaciju nad vodom,baš kako se sada vode ratovi za naftu. Poznato je do su i do sada su ljudi često vodili bitku za vodu.Pogledajte samo stare VESTERN filmove i osvajanja Divljeg zapada u SAD pa odmah spoznate kolika je važnost vode i koliko je života zbog vode do sada izgubljeno . Zbog toga je izuzetno važno da baš svatko od nas osvijesti činjenicu da se rezerve vode po glavi stanovnika smanjuju i to kako sada stvari stoje rapidno.Treba nešto poduzeti i da samo svaki od nas dnevno “uštedi” 1dl vode a to je ona mala čaša(kupica) iz kojih se u Zagorju nekad pilo vino (a kakvih i nema za kupiti) to bi dnevno za cjelokupno stanovništvo od 7 milijardi bilo 7(sedam ) milijuna hektolitara.Mjesečno bi to iznosilo oko 28 milijuna hektolitara a godišnje 336 milijuna hektolitara čiste i zdrave vode.
(SAMO DA ZNATE HEKTOLITAR JE CIJELIH 100 LITARA ČISTE VODE)
Štedite vodu već danas kako bi ju sačuvali za pokoljenja koja dolaze jer da to nisu činili naši pređi mi bi danas već skapavali od žeđi.
Štedite vodu već danas kako bi ju sačuvali za pokoljenja koja dolaze jer da to nisu činili naši pređi mi bi danas već skapavali od žeđi.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>