EKOLOŠKA DRUŠTVA

  • Razvoj  industrijskih pogona koji ispuštaju u okolinu tekuće,krute i plinovite otpadne materije dosta dugo nije izazivao  nikakve interese jer svijest o ostvarivanju profita je bila ali nažalost i ostala misao vodilja diljem svijeta.

Relativno kasno, tek iza II svjetskog rata 1945.godine se počinje osvješćivati da takvo ponašanje nanosi sve veću štetu ljudima koji tu žive i svim ostalim bićima koja čine neki eko sustav.

Tek kada se  povezalo onečišćenja sa sve većih brojem bolesnih ili trajno oštećenih osoba počinje i neki sustavni rad, premda mi se čini da na tom početku opet prvo biva misao o profitu jer bolesni čovjek ne može toliko privrijediti kao zdravi.

U tom pozitivnom smjeru ponajprije kreću  Njemačka, Velika Britanije i Švedska.

Nažalost najveći svjetski zagađivači SAD i Kina su i dalje u suprotnosti kada se govori o zaštiti okoliša.

Napretkom tehnologija i sve većim devastiranjem čovjekove okoline ukazala se potreba za sustavnim praćenjem i zaštitom  pa su se s tim ciljem počela osnivati EKOLOŠKA DRUŠTVA!

 

 

ED  su neprofitne organizacije koje  se  osnivaju radi sustavne brige o životu na nekom području te  organiziraju i pokreću akcije kojima svjesno i smisleno rade na unapređenju životnih uvjeta.Pri tome su im osnovni ciljevi održavanje što kvalitetnijih fizikalnih svojstava zraka,voda i tla kao osnovnih faktora života.Potom se brinu o unapređenju  ali i sustavnom oplemenjivanju svekolikog okoliša kako urbanih naselja tako i prirode oko njih.Ljude se podučava kako zaštititi svoj okoliš,ali isto tako da ne smiju na svakom mjestu odlagati ili bacati ono što im je negdje ostalo kao višak ili otpad.

ED poduzimaju niz mjera i akcija kojima direktno poboljšavaju uvjete života u nekom kraju čisteći vodotokove, šumarke, livade, jezera i more od otpada koje su nesavjesni pojedinci (ili grupe) svud oko sebe razbacali ili ostavili.

 ED se mogu baviti i određenom privrednom aktivnošću u sakupljanju  i razvrstavanju sekundarnih sirovina, sadnjom ukrasnog i drugog bilja ,ugostiteljskom djelatnošću pa i turizmom no to ne smije biti u cilju dobiti članova nego u cilju poboljšanja uvjeta života na nekom području.Ostvarena sredstva se dalje investiraju za dobrobit cjelokupnog stanovništva neke zajednice.

 

 Ekološka osvještenost nije isto što i ekološka  zapuštenost, zar  ne???!

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>