EKOLOGIJA

Ekologija je prema rječniku :Ukupnost spoznaja i djelatnosti o suživotu i odnosima u prirodi.
Termin ekologija je prvi puta upotrijebio 1866 godine njemački biolog Ernst Heinrich Haeckel. Korijen joj je u grčkoj riječi „oikos“( kuća)
Ekološki problemi su sve više javni problemi često ili svakodnevno popraćeni u medijima, tako da je ekologija  postala uopćena riječ usprkos njenom izvornom znanstvenom karakteru.
Ekologija se razvila kao znanost kao grana biologije.

Fokus ekologije je proučavanje povezanosti između biljaka i životinja, 
sa njihovom fizičkom (fizikalnom) i biološkom okolinom. Pojam fizička (fizikalna) okolina obuhvaća fizikalne faktore kao: svjetlost i toplinu, atmosferu, vodu, vjetar, kisik, ugljični dioksid i sastojke tla dok biološka okolina obuhvaća životinje i biljke. Ekologija proučava odnose između raznih živih životinjskih i biljnih organizama , ali isto kako okolina utječe na njihov život.
Kako je broj 

živih bića vrlo velik a na njih utječu brojni faktori okoline dolazimo do logičnog zaključka da je ekologija izuzetno kompleksna naučna disciplina.Upravo zbog kompleksnosti međudjelovanja i međuovisnosti raznih čimbenika ekologija koristi spoznaje i iskustva drugih disciplina poput klimatologije, hidrologije,kemije, oceanografije, geologije i drugih kako bi mogla objasniti zbivanja koja se događaju no isto tako predvidjeti ono što će se ili bi se moglo dogoditi u skoroj ili daljnjoj budućnosti.Predviđanja i projekcije u budućnost su dragocjene jer omogućuju državnim tijelima i vladama da poduzimaju određene korake i pravna rješenja kako bi štetne posljedice na eko sustav bile što manje ili što je daleko povoljnije da se one izbjegnu u potpunosti.

Vrlo jaka industrijalizacija posljednjih stoljeća a posebno nezasitno i beskrupulozno gomilanje materijalnih dobara od strane pojedinaca i skupina u koje se udružuju dovodi do mnogostrukih negativnih utjecaja na eko sustav ne samo pojedine sredine nego čitave naše planete.Žalosno je što ovi pojedinci uopće ne mare za žalopojke mnogih udruga i 

poklonika prirode nego gledaju samo svoju dobit i profit. Naprosto ne mogu  ili ne žele shvatiti da su bez obzira na njihova materijalna sredstva i oni dio to istog eko sustava kojeg uništavaju. Ako dođe do “sloma” onda im njihov novac i bogatstva neće nimalo koristiti jer će i sebe povući u ponor.Tu su posebno ugrožene najsiromašnije zemlje koje da bi minimalno prehranile svoj narod rade ustupke koji će imati dalekosežne i nesagledive posljedice.

Svatko od nas je odgovoran ako nešto nije učinio a mogao je, jer i NEČINJENJE JE ČINJENJE ali 

sa negativnim predznakom.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>