BIOLOŠKI SAT

 

 

 

Svijet oko nas ali i u nama je savršeno uređen samo se čovjek stoljećima a naročito unatrag sto godina toliko uzoholio da je sve podredio svojim potrebama a još više svojim bolesnim ambicijama i gramzljivom ponašanju .

Sve oko nas se kreće  savršeno skladno, izmjenjuje se dan i noć, izmjenjuju se godišnja doba, mjesečeve mijene, planeti se neprestano kreću po svojim putanjama i dolaze  svakog trena u neke druge odnose.Ako je tako sigurno postoji neki vrhovni sat ili mehanizam ma kako da ga zovemo koji sve to drži pod kontrolom.

Da bi živa bića  mogla egzistirati moraju imati jako dobro „uštimane“ satove jer u protivnom dolazi do problema.S vremenom ti problemi postaju toliko veliki i zamršeni da ih više nikakvi  „popravci i prepravci“ ne mogu staviti u neke normalne okvire.

Biološki ritmovi mogu biti ULTRADIJALNI tj. kraći su od jednog dana

CIRKADIJALNI dužine  oko jednog dana  poput ciklusa spavanje budnost, ciklusi tjelesne temperature, hormonalni ciklusi

i INFRADIJALNI  koji su duži od jednog dana lunarni ciklusi, menstrualni ciklusi, anualni ciklusi.

Ritmovi su u pravilu vrlo dobro usklađeni sa vanjskim ciklusima te imamo ritmičnu aktivnost;

Molekularno→celularno→ fiziološko te na koncu kompleksno (određeno) ponašanje.

 

Mijenjanjem ritmova dolazi do „pobune“ organizma i reakcija koje se često svode na sve lošiju adaptabilnost no i dovode do određenih oštećenja pa i bolesti cijelog živog bića.

Zanimljivo je da biološki sat funkcionira i onda kada se organizam izolira iz svojeg uobičajenog ambijenta i kada mu se namjerno naruše  njegove postavke.

Još davne 1729.godine je Jean-Jacques d’Ortousde Mairan zapazio da se kretanje listova mimoze u jednom danu događa i u potpunom mraku premda se prije vjerovalo da se listovi okreću onda kada se pojavi sunce i svjetlost.

Biološki sat kod različitih živih bića je smješten na različitim mjestima .Kod nekih je to u oku, nekih u abdominalnim ganglijima,a kod sisavaca i čovjeka je i hipotalamusu.

Biološki ritmovi su izuzetno važni za normalno funkcioniranje svako i najmanjeg organizma,a naročito kod složenih organizama poput čovjeka.

Oni su remećeni kod smijenskog rada,  noćnog rada, no isto tako kod mijenjanja vremenskih zona.

Većina ljudi se  kratkoročno prilagodi i sa manjim ili većim teškoćama obavlja poslove u „nepovoljnom“ ritmu tj . u vrijeme koje organizam prepoznaje kao vrijeme spavanja i odmora. Ima onih kojima remećenje ritma budnost spavanje nikako ne odgovara i njihov organizam je u neprestanom stresu, iscrpljen je i kako vrijeme odmiče bivaju sve slabiji,nemoćniji da bi na koncu klonuli.

Današnje vrijeme i način života ne pitaju uopće za tamo neke ritmove nego „gledaju“ samo profit i profit pa dolazi do ubrzanog „trošenja“ češćeg oboljevanja no koga briga za to.

Na tržištu ima nove radne snage koja jedva čeka da se neko mjesto oslobodi.

Proučite malo svoje ritmove i ritmove  svoje okoline pa se uskladite sa njima jer čim prije i što vjernije ih slijedite to ćete se osjećati mirnije, sigurnije, vedrije te u svakom pogledu zdravije.

Vratite se svojih korijenima i prirodnom ritmu uvijek kada je to moguće,a bunite se ako vas prisiljavaju na suprotna ponašanja.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>