ATMOSFERA

Atmosfera je  smjesa različitih plinova poglavito dušika 78%, kisika 21 % , vodika, dok ostatak čine različiti plinovi;  poput argona,helija,neona,te manjom količinom ugljikova dioksida.U atmosferi nalazimo i manje količine sumpor dioksida, amonijaka, ugljik monoksida (plin koji podmuklo ubija jer nema okusa ni mirisa-pa ne znamo da je prisutan-posebno sada zimi),ozona, te vodene pare.
Nažalost uz to nalazimo brojne štetne čestice koje su produkt čovjekova utjecaja na okoliš poput automobilskih i industrijskih  plinova,dima,soli, prašine.
Smanjenje biljnog pokrova posebno šuma u područjima gdje su one najbujnije a to su porječja velikih svjetskih rijeka dovodi do smanjenog iskorištavanja ugljik dioksida te  smanjenog otpuštanja kisika u atmosferu.
Velike multinacionalne kompanije  uništavaju  nacionalne resurse (posebno malih i siromašnih zemalja)  jer njima nije ništa važno te misle  na profit i samo na profit.
Upravo zbog sebičnog i nekontroliranog djelovanja čovjeka danas je sastav atmosfere narušeniji nego ikad i njezina ravnoteža je teško održiva.
Posljedice su brojne; ozonske rupe,pojačano UV zračenje, globalno zatopljenje,kisele kiše.
Da ne optužujemo samo čovjeka  moramo si postaviti i pitanje:
Mogu li  prirodne pojave utjecati na otmosferu, njezin sastav te posebno na ozonske rupe??
Odgovor je potvrdan DA.
Vulkani diljem svijeta a posebno na Antarktici  svojom aktivnošću u atsmosferu izbaciju ogromne količine klora koja daleko premašuje količinu CFC-a.
Još od 1973. godine aktivan vulkan Planina EREBUS  izbacuje dnevno oko 1000 (tisuću) tona  klora,isparavanjem mora  i oceana  u atmosferu   slijevaju ogromne količine natrijeva klorida(kuhinjske soli) koja oslobađa klor .
Kažu da mjerenjima nije ustanovljeno  postojanje CFC a (plinova koji se smatraju odgovornim za ozonske rupe) u stratosferi.
Ipak bez obzira na “dokaze” da su prirodne pojave  zaista “zaslužne” za promjenu sastava atmosfere njihova aktivnost je opet uvelike potencirana raznim ljudskim djelovanjem.
Kako vi možete pomoći ravnoteži u svojem okolišu?
Razmislite o tome!

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>